Тройките

Вече започвам да звуча като развален грамофон, но се налага отново да спомена, че тройките в таро носят проявление :) Те са изява на енергията не като подтик отвън, както например са Асата, а като проява в човешкото битие. Погледнете Императрицата за отправна точка – всичко в тази карта дава плод, женската фигура е обградена … More Тройките